האם אתה בקנדה בסטטוס ויזת עבודה? האם לדעתך אתה זכאי למשכנתא? ואם כן, באילו תנאים? דומים לאלו הניתנים למי שמחזיק בסטטוס תושב, או נחותים ממנו? האם יעצו לך בבנק להמתין לחכות לסטטוס התושבות לפני שאתה שוקל רכישה ומשכנתה?

בשנים האחרונות נתקלנו לא מעט במחזיקי ויזת עבודה שהאמינו למיתוס שמחייב אותם להמתין. ברוב המקרים הם שמעו על כך מפקידים בבנקים ועקב כך בזבזו שנים יקרות בתשלום שכירות, בשעה שראו את ההון העצמי שלהם מתמעט ומאבד את כוח הקניה שלו בשוק נדל"ן עולה.

בשעה שהם המתינו, הלקוחות שלנו, שהחזיקו גם הם בויזת עבודה, קיבלו את המפתח לביתם, והמירו את תשלומי השכירות בתשלומי משכנתה חודשית בתנאים הטובים ביותר במשק.

מה שמרבית האנשים אינם יודעים זה שלמרות השינויים התדירים במשק, עדיין מחזיקי ויזת עבודה יכולים לקבל משכנתה של 95% מערך הבית ובתנאים הטובים ביותר.

על מנת להיות מאושר לכך עליך להציג ויזת עבודה עם 'אופק שירות' של שנה לפחות, חוזה עבודה שמשקף גם הוא שנה של חוזה לפחות, הוכחות להון עצמי ברשותך לפחות 90 יום, דירוג אשראי בינלאומי או חלופות, מכתב המלצה מהבנק שלך בארץ המקור ו 6-12 חודשי תדפיסים בנקאיים שמראים פעילות תקינה.

התהליך אכן דורש הכנה מדוקדקת, אבל נושא בצידו תוצאות מצויינות. התקשר אלינו כדי להתחיל מיד.

פוסט זה זמין גם ב: אנגלית רוסית