sneg-mortgage-team canadian-israeli-mortgage

כמה מקבלים?

 • בישראל ניתן לקבל משכנתא בשיעור של 65%-75% מערך הבית. בקנדה הלווה יכול לממן במשכנתא עד 95% (!) מערך הבית. כך בקניה של $400,000, הלווה צריך להציג רק $20,000 ממקורות עצמיים (Down Payment)
 • בקנדה קיימת אף אפשרות לקבל 95% מימון+ 5% החזר (cash Back), שמשמעותם ש100% מהמימון יעשה ע”י הבנק. במצב זה הריבית המוצעת גבוהה מהמייטבית אך זהו מסלול הלוואה מהווה פתרון למי שאין לו כסף ממקורות עצמיים ומעוניין להכנס לשוק.

 

 

לכמה זמן לוקחים?

 • בישראל בעלי הבתים נוטים להתגורר באותו בית עשרות שנים ולהחזיק במשכנתא לכל אורך חייה. בקנדה הגירה פנימית בין שכונות, ערים ופרובינציות היא שכיחה ביותר. אנשים מחליפים נכסים לעיתים מזומנות, בהתאם להחלפת מקום עבודה, עדכון בצרכים ושינוי בהעדפות המשפחתיות.

עם גדילת המשפחה יש העוברים לבית גדול יותר (upgrading) מאוד שכיח לראות זוגות מבוגרים שביתם התרוקן מילדים מוכרים את הבית הגדול בפרוורים ועוברים לדירה קטנה במרכז העיר (downsizing).

 • המשכנתא בישראל נלקחת לתקופת חוזה -25 שנים בשעה שזו בקנדה נלקחת לתקופת חוזה קצרה כשהשכיחה ביותר היא 5 שנים
 • אל דאגה, התשלום החודשי איננו מחושב כאילו תוך 5 שנים עלייך לחסל את כל יתרת החוב. החיוב החודשי (Monthly Payment) נעשה כאילו החוב פרוס (Amortization) ל25 שנים או 30 או 35. מה שהופך אותו להתחייבות חודשית בסדר גודל מקביל לשכר דירה

כמה זמן מחזיקים במשכנתא בפועל?

 • ממוצע הזמן שמחזיק הלווה במשכנתא בישראל הוא כ-25 שנים לעומתו ממוצע הזמן בו מחזיק הלווה הקנדי במשכנתא הוא 3.7 שנים. מקור ההבדל? או שהשתלם ללווה להפר את החוזה ולשלם קנס על מנת להכנס לחוזה בתנאים טובים יותר, או שמכר את ביתו וקנה חדש. המשמעות? ברוב המקרים מי שלקח חוזה לחמש שנים צפוי לשלם קנס.
 • בתום תקופת החוזה, לדוגמא 5 השנים, הלקוח יכול לנהל משא ומתן מחודשים ולנייד את המשכנתא שלו (switch or transfer) למוסד פיננסי חדש שיציע את התנאים הטובים ביותר באותה נקודת זמן ויקח את יתרת ההלואה אליו.
 • במידה שהנכס עלה בערכו בחמשת השנים הללו (מה שקורה ברוב המקרים). המוסד הפיננסי החדש יפתח לפני הלווה אפשרות לבצע מימון מחודש (refinance) ולקחת % מסויים מערך הנכס שיאפשר להמיר את המשכנתא הקודמת ואף יותיר סכום מזומן בידי הלווה.

עוד דקויות חשובות

 • המשכנתא בריבית קבועה בקנדה אינה צמודת מדד יוקר מחיה.
 • מסלולי ההלואה בישראל ובקנדה שונים מאוד. לאחרונה הורחב מגוון השירותים הפיננסיים בישראל, אך זה אינו דומה למגוון המוצע בקנדה. המוסדות הפיננסיים מציעים כ-600 מסלולי הלוואה לפרופילים שונים של לווים שחלקם לא היו מאושרים בישראל. כך לדוגמא:
 • ניתן לקבל בקנדה משכנתא עוד לפני שנחתת. כל החתימות תעשנה מרחוק.
 • קשישים בני 85 יכולים לקבל הלואה בפריסה של 30 שנה…

המשכנתאות בקנדה שונות בתכלית מאלו הנהוגות בישראל ועובדות על פי הגיון אחר. רק יועץ משכנתאות עצמאי שעובד בשבילך ומכיר את העולמות וההבדלים יוכל להביא אותך לתוצאות המירביות. התקשר אלינו היום!